Startuje projekt Visegrad Jazz Exchange!


Fundacja JAZZ PO POLSKU, wraz z partnerami z krajów Grupy Wyszehradzkiej – Slovak Jazz Society, TIM Production i Czech Jazz Art, rozpoczyna realizację projekt “Visegrad Jazz Exchange”. W ramach inicjatywy odbędą się trasy koncertowe oraz warsztaty muzyczne we wszystkich krajach V4. Projekt jest dofinansowany z środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. 

„Visegrad Jazz Exchange” to inicjatywa mająca na celu zawiązanie współpracy artystycznej pomiędzy muzykami krajów Grupy Wyszehradzkiej. W skład zespołu, powołanego specjalnie na tę okazję, wejdą uznani muzycy Radovan Tiraska (saksofon, Słowacja), Rafał Sarnecki (gitara, Polska), Tomas Baros (kontrabas, Czechy) oraz Balazs Bagyi. W ramach projektu odbędzie się 16 koncertów, po 4 każdym kraju. Muzycy poprowadzą także warsztaty muzyczne, skierowane do studentów uczelni muzycznych. Realizacja projektu zaplanowana jest na wiosnę oraz jesień przyszłego roku. 

„Projekt ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy artystami i organizacjami krajów V4, zarówno teraz jak i w niedalekiej przyszłości. W ramach projektu zamierzamy stworzyć wyjątkowy zespół, w skład którego wejdą czołowi przedstawiciele aktualnej sceny jazzowej Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Artyści wykonają specjalnie przygotowany na tę okazję repertuar, inspirowany kulturą każdego z krajów, jak również muzyką aktualną” – mówi Jakub Drożdż, Dyrektor ds. Rozwoju Fundacji JAZZ PO POLSKU. 

Projekt „Visegrad Jazz Exchange” realizowany jest przez Fundację JAZZ PO POLSKU i jest finansowany z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Partnerami są Slovak Jazz Society, TIM Production, Czech Jazz Art.

Fundacja JAZZ PO POLSKU jest organizacją pozarządową prezentującą szerokie spektrum możliwości polskich artystów młodego pokolenia. Pomaga w nawiązywaniu międzynarodowej współpracy kulturalnej i integruje środowiska artystów wielu krajów. Dąży do odświeżenia i umocnienia wizerunku polskiego jazzu w świadomości zagranicznych odbiorców. Od 2012 r. w ramach JAZZ PO POLSKU odbyło się ponad 350 wydarzeń, w 15 krajach. Wzięło w nich udział ponad 150 muzyków. W ramach organizowanych projektów również w Polsce odbywają się koncerty polskich jak i zagranicznych artystów.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki jest organizacją międzynarodową, powołaną na podstawie porozumienia między rządami Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Celem działalności Funduszu jest inspirowanie i wspieranie ściślejszej współpracy pomiędzy krajami Funduszu i są one realizowane poprzez wspieranie wspólnych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, wymian młodzieżowych i współpracy transgranicznej.

Grupa Wyszehradzka (V4) jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale także wspólna historia, tradycja i kultura. Ideą utworzenia Grupy była intensyfikacja współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a w dalszej perspektywie uczestnictwo w procesie integracji europejskiej. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r., kiedy to prezydenci Polski Lech Wałęsa i Czechosłowacji Václav Havel oraz premier Węgier József Antall podpisali w węgierskim mieście Wyszehrad wspólną deklarację określającą cele i warunki wzajemnej współpracy. We współpracę wyszehradzką zaangażowane są liczne i zróżnicowane podmioty: prezydenci, premierzy, ministrowie, parlamenty, instytucje rządowe, organizacje pozarządowe, ośrodki naukowe, uczelnie czy instytucje kultury.